PROGRAM

Nasze hasło to :Bawimy się ucząc i uczymy się bawiąc

"all for fun"

W tym celu wdrażamy wiele programów kształcących zachowania dziecka

 • W zdrowym ciele zdrowy duch  – własny program ogólnorozwojowy bazujący na dużej ilości zabaw w specjalnie przygotowanej konstrukcji sprawnościowe
 • Czyścioszek - program nauki zasad higieny osobistej z udziałem lokalnej klinki stomatologicznej
 • Świat i ja - program przyrodniczo-poznawczy
 • Śpiewać każdy może - program muzyczno-teatralny
 • Ja i moje emocje - własny program  kształtujący dojrzałości społeczno-emocjonalną
 • Intelektualne przygotowanie do rozumienia świata. Wycieczki, filmy, własnoręcznie tworzone makiety, zabawy badawcze, karty porządkujące wiedzę – dzieci działają i samodzielnie wyciągają wnioski.

Zabawy oraz formy pracy są dostosowane do zainteresowań oraz realnych umiejętności i możliwości dzieci, celem osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy.

W RAMACH CZESNEGO PROPONUJEMY:

 

 

– Wyprawkę książkową z programu -Wyprawkę plastyczną (bloki, kredki, farby, kleje, materiały, tworzywa organiczne)

–  Dwa razy w tygodniu język angielski prowadzony przez lektorów

– Dwa razy w tygodniu rytmikę z umuzykalnieniem i elementami tańca

– Raz w miesiącu dyżury Pani psycholog dziecięcej

– Raz w tygodniu gimnastykę korekcyjną

– Okresowo warsztaty teatralne

– Indywidualne spotkania z logopedą (od 3-ego roku życia)

– Raz na cztery miesiące sprawdzania ząbków przez dentystkę

 

– Comiesięczne spotkania z muzyką klasyczną, cykl koncertów „Smyki słuchają klasyki”, zapoznanie się co miesiąc z innym instrumentem

– Imprezy okolicznościowe np. Andrzejki, Bal karnawałowy, Dzień rodzica, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Pasowanie na przedszkolaka, Piknik

– Cykl „Bezpieczny Przedszkolak” (zawody Policjanta, Lekarza i Strażaka)

– Zawody Naszych Rodziców

– Tańce towarzyskie raz w tygodniu obie grupy

– Spotkania ze zwierzakami

 

– Udział w akcjach: Góra Grosza, Szlachetna Paczka,  Mamo, Tato wolę wodę,  WOŚP.

 

MISJA

Dziecko jest:

– ciekawe świata,
– ufne w stosunku do 

   nauczyciela,
– radosne,
– aktywnie uczestniczy

   w życiu przedszkola,

   jest twórcze i samodzielne

   w zabawie i edukacji,
– kreatywne,
– uczciwe, prawdomówne,
– odpowiedzialne

   i obowiązkowe,
– kulturalne i tolerancyjne,
– świadome zagrożeń.

 

Naszą misją jest rozwijanie tych wspaniałych cech i wzbogacanie dziecka wiedzą o świecie i jego złożoności poprzez stopniowe wprowadzanie go w interakcje z otaczającym go środowiskiem.

Nasze programy dydaktyczne mają doprowadzić do tego, aby dziecko kończąc przedszkole "For Fun"potrafiło funkcjonować w roli ucznia i....

wykazywało :

 •  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych umiejętności, uważnego słuchania
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,
 • umiejętności współpracy w grupie
 • umiejętności radzenia sobie z trudnościami
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność
 • odporność na sytuacje problemowe, konflikty

nabyło w przedszkolu:

 • zdolności do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawową wiedzę o świecie

potrafiło :

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumiało, znało

i przestrzegało :

 • prawa dziecka i respektowało prawa innych ludzi
 • zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbało o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury
 • kulturę własnego regionu, symbole narodowe
 • odczuwało potrzebę szanowania przyrody i środowiska

nie obawiało się:

 • występować publicznie- reprezentować grupę, przedszkole
 • chwalić się swoimi osiągnięciami, pomysłami, sukcesami
 • wykazywać inicjatywy w działaniu
 • wyrażać swoich uczuć.