CENNIK ŻŁOBKA

1. Wpisowe 300 zł

2. Opłata miesięczna za pobyt

do 5 godzin :

500 zł

3. Opłata miesięczna za opiekę ponad

5 godzin :

100 zł za każdą godz. (miesięcznie)

4. Opłata za wyżywienie dziecka

10 zł/ dziennie

 

W ramach czesnego :

 • opieka

 • program dydaktyczny i czytelniczy

 • codzienne zajęcia ogólnorozwojowe w Sali Zabaw

 • Wyprawkę plastyczną (bloki, kredki, farby, kleje, materiały, tworzywa organiczne)

 • Raz na trzy miesiące sprawdzania ząbków przez dentystę

 • Imprezy okolicznościowe np. Andrzejki, Bal karnawałowy, Dzień rodzica, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Pasowanie na przedszkolaka, Piknik

 

Uwaga : 2-gie dziecko bonifikata

10 %

3-cie i kolejne dziecko bonifikata

15 %

 

Zajęcia dodatkowe :

 • Opłata miesięczna za zajęcia dodatkowe w/g cennika proponowanych zajęć np :

- język angielski prowadzony przez lektorów

– Dwa razy w tygodniu rytmikę z umuzykalnieniem i elementami tańca

– Raz w miesiącu dyżury Pani psycholog dziecięcej

– Raz w miesiącu spotkania z logopedą

 • Organizacja imprez urodzinowych dla członków Klubu Malucha w salach Centrum For Fun bonifikata :     10 % od cennika                        Sali Zabaw For Fun

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie żłobka.

 

CENNIK PRZEDSZKOLA

Wpisowe, jednorazowe, bezzwrotne wynosi 300 zł. Płatne przy podpisaniu umowy.

Miesięczne czesne płatne do 15-ego każdego miesiąca wynosi 500 zł.

W ramach czesnego :

 • opieka

 • program dydaktyczny

 • program  czytelniczy                            ( Wychowawca czyta dzieciom)

 • codzienne zajęcia ogólnorozwojowe w Sali Zabaw "For Fun"

 • Wyprawkę plastyczną (bloki, kredki, farby, kleje, materiały, tworzywa organiczne)

 • Raz na trzy miesiące sprawdzania ząbków przez dentystę

 • Imprezy okolicznościowe np. Andrzejki, Bal karnawałowy, Dzień rodzica, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, Pasowanie na przedszkolaka, Piknik

Dodatkowo płatne :

zajęcia językowe,umuzykalniające i inne takie jak :

- język angielski prowadzony przez lektorów

– Dwa razy w tygodniu rytmikę z 

   umuzykalnieniem i elementami tańca

– Raz w miesiącu dyżury Pani psycholog 

  dziecięcej

– Raz w tygodniu gimnastykę korekcyjną –

   grupa starszaków

– Okresowo warsztaty teatralne

– Indywidualne spotkania z logopedą (od 3-ego roku życia

 • Pełne wyżywienie
 • Ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwych wypadków
 • zajęcia terapeutyczne

 • wycieczki

 • Organizacja imprez urodzinowych dla członków Klubu Malucha w salach Centrum For Fun bonifikata  10 %        od cennika Sali Zabaw "For Fun"

Ponadto przedszkole będzie brało udział w akcjach :

Szlachetna Paczka, Akcja Antynikotynowa, Mamo, Tato wolę wodę,, Kubusiowi Przyjaciele, Otwarte Ogrody, Gwiazdobranie i Dawanie.